Yeni TTK Şirketlere Ek Maliyetler Getiriyor

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlere getirdiği en önemli mali yük büyüklüğüne bakılmaksızın şirketlere bağımsız denetimi şart koşması. Mali müşavirler en küçük şirketin bağımsız denetiminin yıllık 6 bin lirayı bulacağını belirtiyor. Ayrıca şirketin kuruluşunda, sermaye artırımında, azaltılmasında, şirket birleşmesi ve bölünmesinde, tür değiştirmesinde, menkul kıymet ihracında işlem denetçisinin onayı alınacak. Bu da yıllık 2 bin liralık bir yükü şirketin sırtına yükleyecek.
Ayrıca internet sitesi kurma zorunluluğu ve bilgilerin düzenli bir şekilde sitede yer alması zorunluluğu şirkete kuruluşta en az bin lira, daha sonra da bilgilerin internet sitesinde yer alması için alınan deknik destek nedeniyle en az bin liraya mal olacak. Böylece şirketlerin yıllık masrafları en az 10 bin lira artacak.
ELİNİ OVUŞTURANLAR SIRADA
Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girecek olmasını fırsat bilen internet ve yazılım firmaları, şirketlere internet sitesi yapmanın zorunlu olacağını, bu zorunluluğa uymayanlara hapis cezası geleceğini belirten internet adresleri kurarak şirketlerden para koparmanın hesaplarını yapmaya başladı bile. Hapishane fotoğraflarına yer verilen internet sitelerinde fiyatlar ve yapılması gerekenler de sıralanıyor. Diğer yandan başta 4 büyük denetim şirketi olmak üzere, uluslararası denetim şirketleri de bu kanun çıktıktan sonra en az 4 kat büyümenin hesaplarını yapıyor. Bu kadar çok denetçi ihtiyacı denetim firmalarını tanınırlıklarını artırmak için harekete geçirdi. Öyle ki kriz yılı olmasına rağmen şu anda en hareketli şirketler denetim şirketleri haline geldi.

DENETÇİNİN SORUMLULUĞU DA SINIRLANDIRILIYOR
Kanunun 554’üncü maddesinde ilginç bir karara daha rastlanıyor. Kanunda “Denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçileri, kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. Kusuru iddia eden ispatlar” deniliyor. Oysa yönetim kurulundan herhangi bir üyeye kusuru olduğu iddia edilirse o üyenin kusurulu olmadığını ispat etmesi gerekiyor. Konusunda uzman olan denetçinin kusurlu olmadığını ispat etmesi, tersine bir ev hanımının bile olabileceği yönetim kurulu üyelerinin kusuru varsa bu kusuru iddia edenin ispatlaması gerekiyor.
PİMİ ÇEKİLMİŞ EL BOMBASI: 39.MADDE
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 39/2 maddesinde “Sermaye şirketinin kullandığı her türlü kâğıt ve belgede sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir“ deniliyor.
Şirketlerde yönetim kurulu sıkça değişiyor. Bu durumda ayrılan veya yeni gelen herhangi bir yönetim kurulu üyesini kâğıt belgesinde unutan şirket ceza almakla karşı karşıya kalacak. Ayrılan yönetim kurulu üyesini şirketin kullandığı herhangi bir kâğıdında unutanlara ise tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara uygulanan, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası veriliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir