Torba Yasa Vergi Barışı Fırsatından Yararlanın

Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi barışı için geri sayım başladı. Son başvuru tarihinin 2 Mayıs olduğu vergi barışında, her vergi türünden, su ve elektrik cezalarına kadar birçok alanda devletle uzlaşma şansı tanınıyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve borç barışı için geri sayım başladı. Son başvuru tarihinin 2 Mayıs olduğu vergi barışı için seferberlik ilan eden Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergi borçları ve gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri, büyükşehirlerin su ve atık su bedeli alacakları başta olmak üzere 200’e yakın kalem giriyor. Kesinleşmiş vergi borcu olan vatandaşlar için bu borcun ceza ve faizinin silinmesi, vergi aslının TÜFE/ÜFE oranları ile güncellenmesinden sonra bulunan tutarın 3 yıl içerisinde 18 taksitleödenmesi fırsatı sunuluyor. Barışın vergi ayağı, kesinleşmiş alacaklar, dava aşamasındaki alacaklar, stok affı ve matrah artırımı olmak üzere dört başlıktan oluşuyor. Yasadan yararlanmak isteyenlerin nisan ayı sonuna kadar alacaklı idarelere başvurmaları gerekiyor. Ödemeler için ilk taksit mayıs ayında başlayacak.
Altınları yastık altından çıkarın
İşletmeler aktiflerinde yer alan altın ve gümüş gibi varlıklar için de beyanda bulunabilecek. Varlık barışı benzeri olacak düzenleme ile kayıt altına alınan emtialar için KDV hesaplanacak. Genel oranda KDV’ye tabi olanlar için yüzde 10,indirimli oranda KDV’ye tabi olanlar için tabi olduğu oranın yarısı kadar KDV hesaplanacak. Hesaplanan KDV sorumlu sıfatıyla beyan edilecek. Değer üzerinden yüzde 2.5 oranında vergi ödenerek kayıtlara alınabilecek.
Borcum yok demeyin…
Matrah artırımında dikkate alınan oran, Gelir Vergisi tarifesi gibi artan oranlı olmayıp, tutara bakılmaksızın yüzde 20. Geçmiş bazı yükümlülüklerini yerine getirenler için daha düşük bir oran öngörülüyor. Bazı vergi türleri için kesinleşmiş veya ihtilaflı borcu bulunmayanlar için uygulanacak vergi oranı yüzde 20 değil yüzde 15 olacak
Belediye alacakları
Kasım 2010 dönemine ait ilan ve reklâm vergisi, haberleşme vergisi barış kapsamında. Ancak, Aralık 2010 dönemine ait vergi beyannamesinin ise Ocak 2011 tarihinde verilmesi gerektiğinden kapsama girmiyor.
ÖRNEK:Su kullanım dönemi 15 Kasım 2010 ile 15 Aralık 2010 olan su alacağının faturada yer alan son ödeme tarihi Aralık 2010 ayı içerisine rastladığı takdirde yasa kapsamına giriyor.
Pişmanlık zammı
Pişmanlık talebiyle verilen beyannameler üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar TÜFE/ÜFE tutarı esas alınarak hesaplanacak.
ÖRNEK: 24 Kasım 2009 tarihine kadar verilmesi gereken Ekim 2009 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesi 8 Mart 2011 tarihinde pişmanlıkla vergi dairesine verilmiş. Pişmanlıkla verilen beyannameye istinaden ödenmesi gereken KDV 1.200 lira, damga vergisi de 19.90 lira. KDV’nin tamamı ile pişmanlık zammı yerine yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar TÜFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak.
Emlak vergisini bildirmediniz mi?
Geçen yıl ve önceki dönemlere ilişkin emlak vergisini eksik ya da hiç bildirmeyenler için de fırsat sunuluyor. Bunun için yeniden bildirimde bulunulabilecek. Hesaplanan verginin aslı da taksitlendirilecek. Bu tutar, yasanın yayımlandığı tarihe kadar TÜFE/ÜFE aylık değişim oranına göre hesaplanacak.
Aftan sonra dava açılmaz
Ödeme kolaylığından yararlanan mükellefler bu borç tutarları için daha sonra dava açamayacak, uzlaşma ve cezalardaindirim talebinde bulunmayacak.
ÖRNEK:Vergi mahkemesince davanın kabul edilerek tarhiyatın terkinine karar verildiği 15 Aralık 2010 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına giren karara karşı temyiz yoluna gidildiği, herhangi bir kararın verilmediği kabul edildiğinde alacak şöyle hesaplanacak: Ödenecek vergi aslı ilk tarhiyata esas olan vergi aslının yüzde 20’si olacak. Yasa gereği bu tutara tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TÜFE/ÜFE tutarı hesaplanacak.
Her vergi için ayrı başvuru yapılacak
Birden fazla vergi dairesine borcu olanların bunlardan her birine ayrı ayrı başvurması gerekiyor. Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da yasadan yararlanabilecek. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunlu
Taksiti geciktiren haktan mahrum
Yasaya göre ödenmesi gereken taksitlerin bir takvim yılında en fazla iki defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulmuyor. Süresinde ödenmeyen tutarlar gecikme zammı ile ödenebilecek. Ancak; bir takvim yılında 2’den fazla taksitin ödenmemesi durumunda yasadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.
ÖRNEK: 2011’de yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir stopaj vergisi, kurum stopaj vergisi, KDV ve özel tüketim vergisinin mutlaka ödemeleri gerekiyor. Bunun istisnası ise şöyle: “Çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında cari dönem borçlarını ikiden fazla vadesinde ödememeleri halinde…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir