Torba Yasa İle Hayatımızda Neler Değişti?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen, 6111 nolu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun…

Read more »