Devletten Taşeron işçilerle ilgili iki kritik öneri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem kamuda hem özel sektörde ‘kangrenleşen’ bir sorun haline gelen taşeron işçiliğin çözümüne ilişkin iki radikal öneri getiriyor. Birinci öneri sadece tamamlayıcı işlerde değil; asıl…

Read more »