Şirketler 2010 Yılı Kesin Mizanını Devlete Elektronik Ortamda Verecek

Maliye Bakanlığı’nın ”Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verecekler. Bilanço esasına göre…

Read more »