Karşılığı Olmayan Çeklerde Banka Ödeme Yükümlülük Tutarı Değişti

Karşılığı olmayan veya kısmen bulunan çeklerde, bankaların ödeme yükümlülüğüne ilişkin tutar 655 liraya yükseltildi. Merkez Bankası, çek defterlerinin baskı şekline, bankaların hamiline ödemekle yükümlü olduğu miktar ile çek düzenleme ve…

Read more »