İntibak Yasası Meclis'ten geçti

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2000 yılı sonrası gösterge esaslı sistemden, gelişme hızından pay alınan bir sisteme geçilmesiyle gelişme hızından pay alamayan emeklilerin intibakını düzenliyor.İntibak düzenlemesinden…

Read more »