Yeni TTK Şirketlere Ek Maliyetler Getiriyor

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlere getirdiği en önemli mali yük büyüklüğüne bakılmaksızın şirketlere bağımsız denetimi şart koşması. Mali müşavirler en küçük şirketin bağımsız denetiminin yıllık 6 bin lirayı bulacağını belirtiyor….

Read more »