Nano Teknoloji Üretene Devletten Teşvik Var

Sanayisini yüksek katma değerli ürünler geliştirecek şekilde dönüştürmek isteyen Türkiye, işe elektronik sektöründen başlayacak. Stratejiyle, Türk sanayisi gözünü artık LED, lazer ve mikrodalga teknolojisine dikecek. Türkiye, akıllı sistemler, nano teknoloji ürünleri ve özel kapasitörlerin üretimine odaklanacak. Bu amaçla üretim yapacak olan sanayicilere özel Ar-Ge teşvikleri verilerek bölgede üretim üssü olmayı hedefleyecek. Elektronik üretimine odaklanan KOBİ’lere finansman desteği sağlanacak.
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde sanayi üretimine yön verecek olan Elektrik ve Elektronik Sanayi Stratejisi tamamlandı. Yeni strateji, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından geçen hafta yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunuldu.
BÖLGEDE ÜRETİM ÜSSÜ OLUNACAK
Stratejiyle, Türkiye’nin bölgede Ar-Ge ve üretim üssü haline gelerek, elektrik ve elektronik alanında dünya pazarlarında söz sahibi olması hedefleniyor. Bu kapsamda kamu-sanayi-üniversite işbirliği artırılacak. Elektronik alanındaki ana ürün ve temel bileşenlerin Türkiye’de tasarlanıp geliştirilmesi ve üretilmesi sağlanacak.
Stratejiyle 4 ana hedef de belirlenirken, bu hedefler, hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirmek, sektörün Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma becerisini geliştirmek, altyapıyı ve insan kaynaklarını geliştirmek ile pazarlama, dış ticaret ve finansal araçları geliştirmek olarak belirlendi.

AKILLI TEKNOLOJİLER TEŞVİK EDİLECEK
– Elektronik sektöründe stratejik bileşenler olan yarı iletkenler, yüksek teknoloji baskı devreleri, özel amaçlı entegre devreler, akıllı sistemler, nanoteknolojik ürünler, LED, LED display, lazerler, TWT mikrodalga tüp, sensörler, Ferritecore özel kapasitörler ve özel dirençler ürünlerin üretilmesi sağlanacak. Bu konudaki yerli sanayicinin yapacağı Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecek.
– Kamu koordinasyonunda “Ulusal Odak Projeleri” oluşturulacak ve desteklenecek. -Dış pazarlara özellikle de komşu ülkelere yapılacak olan ihracatı kolaylaştıracak ve teşvik edecek önlemlerin alınması için gerekli çalışmalar yapılacak.
KOBİ’LERE FİNANSMAN DESTEĞİ
– Sektörde faaliyet gösteren KOBİ niteliğindeki kuruluşlara yönelik kredi finansman imkânları geliştirilecek.
-Sektöre ilişkin ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler hazırlanacak.
– KOBİ ve yan sanayilere yönelik kümelenme projeleri teşvik edilecek ve desteklenecek.
– Donanım ve yazılımda yerli ürünlerin teşvik edilmesine yönelik faaliyetler yürütülecek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir