Kredi Notu Nedir? Nasıl Düzeltilir?

• Kredi notu bankaların size kredi verip vermemekte karar vermek için kullandığı bir kriterdir. Kredi almak icin başvurduğunuz zaman, bankalar sizin ödemelerinizizamanında yapıp yapamayacağınızı tahmin etmek isterler. Bunun için de hem şu andaki net gelir hem de geçmis kredi (mortgage, tüketici kredisi, kredi kartı v.s.) bilgilerinizikullanarak matematiksel bir şekilde hesaplanan kredi notunuza bakarlar. Kredi notunuz genellikle 400 ile 900 arasında bir rakamdır. Tüketicilerin yaklaşık %50 si 675 in altinda ve %50’si de 675’in üstünde kredi notu alır.
• Sizin kredi kartı faturalarını düzenli ödeyip ödemediğiniz, kaç adet ve tipte bankahesabınız olduğu, gecikmiş ödemeleriniz, karşılıksiz çekleriniz ve batık kredileriniz,bankanız ile kaç yıldır çalıştığınız, şu andaki toplam borç miktarınız gibi bilgiler kredinotunuzu belirler.
• Türkiye’de hakkınızdaki kredi bilgileri Kredi Kayıt Bürosunda tutulur. Karşılıksız çek ve batık kredi bilgileri de Kara Liste olarak T.C Merkez Bankası’nda tutulur. Kara Listebankalar ve özel finans kuruluşlarının zamanında ödenmediği icin zarar niteliğindekikrediler hesabına aldıkları kredilerin sahiplerine ait bilgileri içerir. Bankalar Kara Listede ismi yer alanların kredi istemlerini reddeder. Merkez Bankası, söz konusu listeye alınan isimlerden borcunu daha sonra ödeyenleri üç yıl sonra, ödemeyenleri ise beş yıl sonra Kara Listeden çıkarır.Kredi Kayıt Bürosu ve Merkez Bankası aracılığıyla hemen hemen bütün bankalar hakkınızdaki bu bilgilere erişebilirler.
• Bankalar bu bilgileri Amerikan şirketlerinden (Fair Isaac, Experian, v.s.) lisans hakkını aldıkları istatistik programlarını kullanarak kredi notuna dönüştürürler ve sizin profilinizdeki diğer tüketicilerin geri ödeme riskleriyle bağdaştırırlar.
• Her banka aynı bilgiye erişebilmesine rağmen, bu bilgiyi değişik olarak kullanıpdeğişik kararlar verebilir. Bir banka size mortgage vermeyi redderken diğer banka kabul edebilir.
• Yurt dışında tüketiciye uygulanan faiz oranları da kredi notuna bağlıdır. Örneğin, kredinotu yüksek bir kimse aylık %0,5 faiz ile kredi alabilirken, kredi notu düşük bir kimse aynı tip krediyi ancak %2,5 aylık faizle alabilmektedir. Türkiye’ye bu uygulama henüz gelmemiştir; faiz oranları krediyi alan kişiye göre değişmemektedir.
Bankam mortgage vermedi, alternatifim nedir?

• Her banka mortgage vermek için değişik kriterler kullanır. Bazı bankalar sizin kredinotunuzun düşük olması ya da alacağınız konutun banka kriterlerine uymaması nedeniyle size mortgage vermeyebilir. Mortgage verse de sizin istediğiniz miktarı vevade oranını vermeyebilir.
• Bu sebeple ön araştırmayı iyi yapmanız  ve bankaları karşılaştırmanız sizin için en önemli adımdır.
Kaynak: www.KrediPazari.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir