Karşılığı Olmayan Çeklerde Banka Ödeme Yükümlülük Tutarı Değişti

Karşılığı olmayan veya kısmen bulunan çeklerde, bankaların ödeme yükümlülüğüne ilişkin tutar 655 liraya yükseltildi.
Merkez Bankası, çek defterlerinin baskı şekline, bankaların hamiline ödemekle yükümlü olduğu miktar ile çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarının bildirilmesine ve duyurulmasına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı.
Resmi Gazete’de yayımlanan ve 28 Ocak Cuma günü yürürlüğe girecek düzenleme ile bankaların ödeme yükümlülüğü miktarı 600 liradan 655 liraya çıkarıldı. Bu çerçevede muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, çekin karşılığının hiç bulunmaması ya da kısmen bulunması durumunda çek bedeli 655 lira veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla 655 lirayı, çek bedeli 655 liranın altında ise çek tutarını ödemekle yükümlü olacak.
Tebliğde yapılan bir başka değişikliğe göre de, daha önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 545 liraya kadar ödeme yapacak. Çekin kısmen karşılığının bulunması halinde ise ödeme, her çek yaprağını 545 liraya tamamlayacak şekilde gerçekleştirilecek.
Söz konusu düzenleme kapsamındaki ödeme limiti de, 500 lira olarak uygulanıyordu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir