Kamu Borçlarının Affı ile Aklınıza Gelen Her Sorunun Cevabı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Bayram öncesi açıklayın” talimatı üzerine Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’le birlikte, “Devletin vatandaşla büyük barışı” diye yorumlanan “borçların yeniden yapılandırılması” tasarısını açıkladı. SGK priminden su parasına kadar birçok borcu kapsayan paket, vergi borcunun taksitlerini kredi kartıyla ödemeyi de içeriyor.
DEVLET Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Kamuya olan borçların asıl tutarlarında herhangi bir indirim yapmadan ve asıl alacağın reel değerini koruyacak şekilde borçların yeniden hesaplanması ve belirli bir plan dahilinde ödenmesini sağlamak için bu çalışmamızı yaptık” dedi. Babacan,  alacaklarının yeniden yapılanmasına ilişkin yasa tasarısı kapsamına maliye, gümrük müsteşarlığı, SGK, il özel idareleri, TEDAŞ (7 özel dağıtım şirketi dahil), TRT, KOSGEB, TOBB ve OSB’lerin girdiğini belirterek, tasarıya göre, vergi alacaklarında 31 Temmuz 2010’dan, SGK primlerinde Haziran 2010’dan önceki dönemin kapsamda olacağını, elektrik ve su alacaklarında da 31 Temmuz 2010’dan önce ödenmesi gerekenlerin dikkate alınacağını kaydetti.
Dinçer’le birlikte
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bayram öncesi açıklayın” talimatı üzerine, Ali Babacan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile birlikte, kamu alacaklarının bir bölümünün yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayacak düzenlemeleri içeren yasa tasarısı konusunda basın toplantısı düzenledi. Babacan, hazırladıkları tasarının kapsamının mümkün olduğunca geniş tutulduğunu, parça parça bir çalışmadan ise derli toplu, aynı ilkeler, aynı ortak trendler çerçevesinde bir çalışma yapmak istediklerini belirterek, bu nedenle çalışmanın biraz  aldığını, tasarıyla uzun sürede taksitli ödeme imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Tasarının kapsamı
Tasarı kapsamı içerisine giren kuruluşları, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, SGK, İl Özel İdaraleri ile belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon İdareleri, TEDAŞ, Yurtkur, TRT, KOSGEB, TOBB ile bağlı odalar ve organize sanayi bölgeleri olarak sıralayan Babacan, “TOBB ve OSB’ler aynı kamu alacakları kapsamında kendi alacaklarının da yeniden yapılandırabilmek  istedikleri için kapsama girmiş oldular” dedi. Babacan, kapsama giren alacakları da şöyle sıraladı:
Vergiler ve vergi cezaları, gümrük vergileri ve idari  cezaları.
Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları.
İl Özel İdarelerinin çeşitli harç ve katkı payı gibi bazı alacakları.
Belediyelerin  tarifeden doğan ücret ve su alacakları.
Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları.
TEDAŞ’IN elektrik alacakları.
Yurtkur’un öğrenim kredisi alacakları.
TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları.
KOSGEB’in desteklerden kaynaklı alacakları.
TOBB ve bağlı odaların oda aidat ücretleri
OSB’lerin elektrik, su, doğalgaz alacakları ile yönetim aidat alacakları.
Taksitler çakışmayacak
Babacan, taksitlerle ilgili “küçük toleranslar” getirdiklerini de belirtti. Buna göre, başvuruların, kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor. Kanunun TBMM’den ne zaman çıkacağına ilişkin kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığına işaret eden Babacan, “Aralık ayında çıkarsa, şubat ayının sonuna kadar başvurulması gerekiyor” dedi. Ödemelerin peşin veya taksitli yapılabileceğini anlatan Babacan, taksitlerin üst üste çakışmaması için 2 ayda bir  prensibi getirdiklerini söyledi. Ödemelere, SGK alacakları için, kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen 4. aydan, diğer kurum alacakları için ise 3. aydan itibaren başlanacak.
Kredi kartına taksit var
36 ayda 18 taksitte ödemeler yapılabileceğini bildiren Babacan, vergi borçlarının kredi kartına taksit olarak yansıtılması imkanı da getirdiklerini açıkladı. Bu çerçevede ilgili kuruluşlarla protokol yapan bankaların kartına sahip olan vatandaşlar bu uygulamadan yararlanabilecek.
Başlamış olan vergi incelemesi sürecek
İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki alacaklarda, başlanmış vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek. Tarh edilen verginin yüzde 50’si, gecikme faizinin güncelleme oranı esas alınarak tutar hesaplanacak. Kalan alacak asılları vergi cezaları ile gecikme faizi alacaklarından vazgeçilecek. Mükellefler şeye başvururlarsa bu imkanlardan yararlanmış olacak.
Hangi alacağın ne kadarı silinecek
BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan’ın açıklamasına göre, kesinleşmiş alacaklar kapsamında, “alacak asıllarının tamamı, SGK tarafından uygulanan idare para cezalarının yüzde 50’si, alacak aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50’si, gecikme faizi, gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE günceleme oranı esas alınarak tutar” ödenecek.
Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının, para cezalarının kalan yüzde 50’sinin, gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. TEDAŞ, TRT, KOSGEB ve OSB  alacaklarında da aynı çerçeve söz konusu olacak.
İhtilafın bulunduğu safhaya göre, alacak asıllarının yüzde 50’si veya yüzde 20’si, asla bağlı olmayan cezaların yüzde 25’i veya yüzde 10’u, gecikme faizi veya gecikme zammı yerine güncelleme oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar, bunların hepsi toplanıp ödenecek.
SGK’nın prim alacak asıllarında herhangi bir indirim yapılmıyor. İdari para cezalarının yüzde 25’i ile gecikme zammı ve gecikme cezalarının yerine TEFE/ÜFE güncelleme oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ve bunların toplamı belirlenecek ve bu tutar ödenecek.
‘Pişmanım’ diyen plana girebilecek
PİŞMANLIKLA veya kendiliğinden beyanname veren mükelleflerin, tahakkuk eden vergilerinin tamamı, pişmanlık zammı, gecikme faizi yerine güncelleme oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın hepsini ödemeleri halinde, vergi cezalarının, pişmanlık zammının, gecikme faizinin tahsilinden de vazgeçilmiş olacak. Gümrük vergilerinde de aynı esaslar öngörülüyor.
Vergi ödemesini aksatan ‘kolaylık’tan atılacak
Ali Babacan, “yeniden yapılandırma” yasasının çıkması sonrası vatandaşların yazılı  başvuruda bulunması ve ilgili devam eden davalardan vazgeçilmesi gerekeceğini açıkladı ve şöyle devam etti:
Ödemeler derken cari yükümlülüklerin. (Ben eski borcumu yapılandırayım,  yeniden borç takayım), böyle bir şey yok. Yani vergi ödemeleri günü gününe tam yapılacak ve bu kanundan yararlanılacak.
Eğer vergi ödemelerinde bir aksama olursa, o zaman bu kanunun verdiği imkanlar ortadan kalkmış oluyor. Tekrardan  yüksek alacaklara dönmüş oluyoruz. Bu önemli bir ayrıntı.
Uygulama kapsamında 36 aya kadar günlük ödemelerin de zamanında yapılması gerekiyor.
İsteyen matrah artırabilecek
GELİR vergisi, kurumlar vergisi, gelir stopaj vergisi, KDV açısından mükelleflerin 2006-2009 yıllarına ait yeni bir bir matrah bildirimi, bir bakıma eskiden vermiş oldukları beyannamenin üzerine ilave matrah bildirmeleri durumunda, ilave ödedikleri vergi ile beraber, bu vergi türleri ile ilgili inceleme ve tarhiyata muhatap olmayacaklar.
SGK’da 30 Haziran, vergide 31 Temmuz sınır oldu
BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan, vergiler ve gümrük vergileri açısından 31 Temmuz 2010’dan önceki  dönemleri, beyana dayanan vergilerde yine 31 Temmuz 2010 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameleri kapsama aldıklarını, 31 Temmuz 2010 tarihinden evvel tahakkuk eden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisini kapsamda olduğunu kaydetti. Babacan, şöyle devam etti:
Sosyal güvenlik primleri açısından baktığımızda Haziran 2010 ve önceki aylara ait. Haziran 2010’daki ödeme temmuzda yapıldığı için, Haziran 2010’dan önceki aylara ait işlenen ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası pirimi ve sosyal güvenlik destekleri isteğe bağlı sigortalar ve topluluk sigortalarına ilişkin primler, yaşlılık emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı  sayılmasını gerektiren nitelikteki kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların  aylığından kesilmesi veya kendisince ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek pirimi.
Sosyal güvenlik kurumunca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi  ve eğitim katkı payı yine 30 Haziran 2010’a kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları.
Elektrik ve su alacakları açısından yine 31 Temmuz 2010’dan önce ödenmesi gerekenler.
Oda aidatları açısından hazırlanan tasarının yürürlüğe girmesinden önce ödenmesi gereken aidatlar diğer alacakları açısından da 31 Temmuz 2010’da vadesi geldiği halde kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmemiş olanlar.
36 aya kadar vade 18 taksit mümkün
Ali Babacan, yeniden yapılandırılmada, peşin ödemenin yanısıra taksitlendirme şansının da bulunduğunu söyledi. Babacan, vadelere göre katsayıları şöyle sıraladı:
6 taksitte yapılacak ödemeler için alacağı 1.05 katsayısı ile çarpıyoruz. 6 taksit, 12 ay demek.
9 taksitte (18 ay) ödeme yapacaksa 1.07 katsayısı ile çarpacağız.
12 taksitte (2 yılda) ödeme yapacaksa 1.10  ile 18 taksitte (36 ay) ödemek isteyenlerde ise 1.15’le çarpılacak. Peşin ödeme avantajlı olacak.
Varlık Barışı’nda gecikene davet var
VARLIK Barışı ile son dönemde bir takım taleplerin geldiğini belirten Devlet Bakanı Ali Babacan, “Önceki kanun kapsamında bildirim ve beyanda bulunduğu halde imkandan yararlanamayanlar şimdi yeni imkanı değerlendirebilecek.Bu çerçevede, yurtdışında  bulunan varlıkları süresi içinde Türkiye’ye getiremeyenler ile süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara, tarh edilen vergiyi vadesinde ödemeyenlere ilave bir pencere açmış oluyoruz” diye konuştu.
Özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri kendi isteğiyle kapsama girdi
BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan, “Özelleştirilen 7 elektrik dağıtım bölgesi var. Bu 7 dağıtım  şirketi de Enerji Bakanlığımızla yaptığı görüşme uyarınca yeniden yapılandırma kapsamına girmek  istediklerini söyledi. Onları da kapsama alıyoruz. Bunlar hep bu özel kuruluşların kendi rızaları ve talebiyle yapılan çalışmalar” dedi.
Şirketlere stok beyanı olanağı da getiriliyor
İŞLETMEDE bulunduğu halde halde kayıtlarda yer almayan mallarını kayda alma imkanı getiriliyor. Aynı zamanda kayıtlarda yer aldığı halde işletmede yer almayan mallar ve kasa mevcutları için düzeltme imkanı sağlanıyor. Ali Babacan, “Yani stoklar, hatta demirbaşlar, nakit, defterde görünen ile gerçek durum farklı ise mükelleflere çok önlemli bir fırsat penceresi açıyoruz. Gerçek durum ile kayıtları eşleme imkanı getiriyoruz. Bununla ilgili her bir kalemle ilgili ayrı rakamlar var. Mükelleflerin beyan ettikleri bu değerlerler üzerinden belli bir oranda vergi ödemeleri halinde, herhangi bir vergi ve ceza uygulanmayacağına ilişkin düzenleme yapmış oluyoruz. İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi sağlamış alıyoruz, çünkü gerçeklerle resmi kayıtlar arasındaki farklar, önemli sorunlardan biri. Bu önemli bir fırsat kapısı” dedi.
Emlak vergisi bildirimi yapmayana yeni şans
EMLAK vergisi bildirimini süresinde vermemiş olan mükelleflere de bildirimde bulunma imkanı getiriliyor. Sadece beyanname vermiş ve ödeyememiş vatandaşlar değil, beyanname vermemiş vatandaşlara da beyanname imkanı sağlanıyor. Bu durumda, ödenmesi gereken vergilerin tamamı ile o günden bugüne kadar enflasyon ile güncellenmiş rakam tahsil edilecek
hurriyet gazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir