Devletten Taşeron işçilerle ilgili iki kritik öneri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem kamuda hem özel sektörde ‘kangrenleşen’ bir sorun haline gelen taşeron işçiliğin çözümüne ilişkin iki radikal öneri getiriyor. Birinci öneri sadece tamamlayıcı işlerde değil; asıl işlerde de ‘taşeron’ işçi kullanılabilsin. İkinci öneri ise kamuda çalışan ve sayılarının 1 milyona yaklaştığı tahmin edilen taşeron işçilerin kıdem tazminatlarını devlet ödesin. 
İşçi ve işveren sendikaları ile TOBB bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in çağrısı üzerine  Ankara’da bir araya gelecek. Toplantıda taşeron işçilik sorunun çözümü için bakanlığın hazırladığı yasa taslağı tarafların görüşüne açılacak.
Bakanlık taslağında, işverenlerin uzun süredir istediği bir öneri yer alacak. Buna göre patronlar,  bir işyerinde sadece asıl işi tamamlayan yan işleri değil; asıl işi de taşeron bir şirkete vererek, taşeron işçi çalıştırabilecek. Örneğin, bir kot fabrikasında temizlik, güvenlik işlerinin yanı sıra kot üretimi de taşerona verilebilecek. Ya da bir hastanede de sağlıkla ilgili tüm birimler, teşhis-tedavi, ameliyat, röntgen gibi tüm alanlar taşerona verilebilecek.
Ancak bununla birlikte asıl işveren, aynı işi yapan kendi işçisi ile taşeron işçi arasında ücret, mesai, izin gibi özlük haklarını ilgilendiren konularda ayrım yapamayacak. Ayrım yapması halinde, çalıştırdığı taşeron işçiye ‘kendi işçisi’ muamelesi yapılarak tüm haklarını alması sağlanacak.

KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLER
Taşeron işçiler tarafından açılan binlerce dava ile büyük sıkıntı yaşayan kamu, hazırlanan taslakla bu sorunu da çözmeyi amaçlıyor. Özellikle devlet hastanelerinde ‘temizlikçi, güvenlikçi’ adı altında hemşire, hastabakıcı, röntgen teknisyeni çalıştırırken; bu kişilere asgari ücretten maaş veriliyor, izin,mesai, kıdem tazminatı gibi konularda da haksızlığa uğratılıyor.
İşte yapılacak düzenleme kamu taşeronlarını da ilgilendireceği için artık devlet, ucuza hemşire, hastabakıcı, röntgenci çalıştıramayacak. O hastanede çalışan 3 yıllık hemşire, hastabakıcı, röntgenci ne maaş alıyorsa taşeron işçiye de aynısı verilecek. Çalışma süresi, İzin, mesai hakları ile kıdem tazminatı aynı şekilde işletilecek. Taşeron tüm işçilerin kıdem tazminatlarını ‘devlet’ üstlenecek.
KÖLE TAŞERONA SON!
Türkiye’de alt işverenliğin hem kamu hem de özel sektör için ‘ucuz işçi’ çalıştırma algısı yarattığına dikkat çeken bir bürokrat, “İşçinin istismar edildiği bir düzen söz konusu. Biz hazırladığımız taslakla buna son vermek istiyoruz. Patrona, sen taşeron işçiyi istismar edemezsin, diyeceğiz. Evet çalıştırabilirsin ama ücretinden, mesaisinden, haftalık ve yıllık izninden de; iş güvenliği önlemini almaktan da alt işverenin yanı sıra sen de birinci derecede sorumlusun, diyeceğiz” dedi. Bürokrat, yapılacak düzenlemenin taşeron işçi çalıştırma talebini  da azaltacağını savundu.
KIDEM TAZMİNATI GÜNDEMDE Mİ
Başbakan Erdoğan’ın ‘kıdem tazminatı fonunu kamuoyuna doğru anlatamadınız, kaldırın’ talimatı nedeniyle fon konusunun gündeme gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.  En son Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘kıdem tazminatıyla ilgili önümüzde bir taslak yok’  açıklamasına karşın, bugün yapılacak toplantıda Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in, sosyal tarafların nabzını yoklaması bekleniyor. İşçi ve işverenin uzlaşabilmesi durumunda taşeron işçilik yasa taslağı ile birlikte kıdem tazminatı fonu kurulmasına ilişkin düzenlemenin de gelebileceği belirtiliyor. Ancak özellikle işçi konfederasyonlarının bu konuya ‘kırmızı çizgimiz’ diyerek, hiçbir şekilde tartışmaya açmamaları bekleniyor.
Kaynak: Aysel Alp/ hürriyet.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir